Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška

Môžete ma nájsť pri vstupe do školy hlavným vchodom – 1. schodiskom sprava je potrebné prejsť na 1. poschodie – moja pracovňa je zároveň pracovňou pedagogických asistentiek, vedľa pracovne školského špeciálneho pedagóga.

Konzultačné hodiny:


Pondelok:7:30 - 15:30
Utorok:7:30 - 15:30
Streda:7:30 - 15:30
Štvrtok:7:30 - 15:30
Piatok:7:30 - 15:30

Školský psychológ je kvalifikovaný odborný zamestnanec v oblasti psychológie, ktorý spolupracuje s učiteľmi, rodičmi, špeciálnym pedagógom, asistentmi učiteľa a ďalšími kolegami v rámci multidisciplinárneho inkluzívneho tímu, na vytvorení bezpečného, podporného a zdravého učebného prostredia pre deti a takisto aj pre pedagogických pracovníkov.

Ako psychologička poskytujem najmä tieto služby:

  • poradenstvo a konzultácie pri výchovných problémoch, pri ťažkostiach s učením alebo iných problémoch medzi žiakmi v triede, či členmi rodiny, spolupráca na tvorbe učebných plánov pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami,
  • poradenstvo v oblasti problémov adaptácie žiakov v kolektíve, pri problémoch v komunikácii s rovesníkmi či učiteľmi,
  • krízovú intervenciu v náročných životných situáciách, tak ako pre žiakov, aj pre rodičov a pedagogických pracovníkov,
  • v prípade záujmu literatúru ohľadom rôznych tém týkajúcich sa psychického zdravia a komunikácie s deťmi, zapojenie rodičov do spolupráce pri adaptácií dieťaťa do školského kolektívu,
  • možnosť zúčastniť sa na besedách a workshopoch a rôznych aktivitách, o ktorých môžeme diskutovať počas roka,
  • orientačná diagnostika a preventívne aktivity patologických javov ako je šikana, fajčenie, užívanie drog, ďalej aktivity zamerané na podporu súdržnosti kolektívu a zlepšenie sociálnej klímy.