Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška

Školská jedáleň, Lichardova 24, 010 01 Žilina je zapojená do celospoločenského programu podpory zdravia
ŠKOLSKÉ OVOCIE A ZELENINA
dotovaného EU v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 288/2019

IBAN pre školskú jedáleň: SK07 5600 0000 0003 0373 8002 (Prima banka)

Elektronické odhlasovanie cez internet je možné len do 14.00 hod. predošlého dňa.

Odhlasovanie obedov cez internet:

  1. Stránka pre odhlasovanie www.strava.cz
  2. Výber jedálne je číslo ŠJ: 9296
  3. Užívateľ: Číslo, pod ktorým je stravník zapísaný v školskej jedálni. Toto číslo je na štítku pri čípe (Heslo je taktiež toto číslo)
  4. Prihláste sa
  5. Objednávky
  6. Kliknite na dátum /Deň/, ktorý chcete odhlásiť a potvrďte to kliknutím na ODOSLAŤ
  7. Odhláste sa

Dokumenty: