Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška

Plán rodičovských združení v školskom roku 2018/2019


1. RZ – 17.9.2019
2. RZ – 3.12.2019 – 1. stupeň o 16.00 hod., 2. stupeň o 17.00 hod.
3. RZ – 10.03.2020 – konzultačné rodičovské od 16.00 hod. do 18.00 hod.
4. RZ –