Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška

Naša základná škola má na telocvični nový strešný plášť

Od septembra 2016 sa v telocvični môže opäť rozvíjať neobmedzene podpora zdravého životného štýlu žiakov realizáciou pravidelných športových aktivít v rámci vyučovacieho procesu a voľnočasovými činnosťami mimo neho. Zatekajúca strecha bola obnovená firmou IZOMATECH vďaka sponzorom Nadácie KIA MOTORS SLOVAKIA, ktorá poskytla 20 000€ a zriaďovateľa Mesta Žilina, ktorý poskytol 25 000€.

Ďakujeme za skvalitnenie podmienok na formovanie pozitívneho postoja mládeže ako v boji proti obezite, či užívaniu drog pravidelnou športovou činnosťou.
Mgr. Pavlovičová Ida


V máji 2011 bola zrekonštruovaná pergola - prechod do budovy školskej jedálne.
 
V júni 2011 boli dobudované priestory átrií, ktoré sa priebežne využívajú na vyučovanie.
 
Vo februári 2011 bola skolaudovaná prestavba školy - výmena okien na budove školy a školskej jedálni, obnovená vonkajšia fasáda obidvoch budov.