Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
Exkurzia Mobis
8.3.2019
1. marca 2019 žiaci 8.A navštívili žilinský výrobný podnik Hyundai Mobis. Podnik, pôsobiaci v kraji od roku 2006, je jedenz najväčších kórejských dodávateľov pre automobilový priemysel. Zaoberá sa produkciou...
Viac >
V dňoch 4.2. – 8.2.2019 sa v okolí krásnej prírody na Donovaloch uskutočnil lyžiarsky výcvik. Výcviku sa zúčastnilo spolu 42 žiakov, 41 žiakov zo 7. a 1 žiak z...
Viac >
Dňa 25. januára 2019 navštívil našu školu primátor mesta Žiliny Peter Fiabáne. Prijal pozvanie od Táničky, ktorá je žiačkou 4. A triedy. Žiaci sa tejto netradičnej návšteve potešili,...
Viac >
Spoločnosť TESCO vybrala v žilinskom regióne tri projekty, ktoré podporí a medzi nimi je aj naša škola. O výške grantu rozhodnú zákazníci v hlasovaní. Preto Vás prosíme zahlasovať za...
Viac >
Pod týmto názvom naša škola zorganizovala už štrnástykrát, pod záštitou primátora mesta, Odboru školstva a mládeže, OU – odboru školstva v novembri 2018 pre rodičov, učiteľov,...
Viac >
Erasmus+
22.10.2018
Dňa 17. októbra 2018 od 10:00 – 13:00 sa žiaci našej školy v sprievode pedagógov zúčastnili podujatia: Project fair, prezentácie úspešných projektov podporených zo zdrojov EÚ v našom regióne....
Viac >
Dňa 12. októbra 2018 sa konal Lichard Cup vo volejbale zmiešaných družstiev pedagógov a priateľov školy, ktorí si zmerali svoje sily v napínavej hre o putovný pohár. Otvorenie...
Viac >