Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
Pri príležitosti Dňa Zeme sa aj naša škola, ZŠ, Lichardova 24, zapojila do projektu „Čisté mesto, čistý domov“.V rámci tohto projektu 17. apríla 2019 sa žiaci našej školy spolu...
Viac >
(...Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden Makov...)18. 3. 2019 – 22.3. 2019 Ako každý rok i teraz sú naši...
Viac >
Exkurzia Mobis
8.3.2019
1. marca 2019 žiaci 8.A navštívili žilinský výrobný podnik Hyundai Mobis. Podnik, pôsobiaci v kraji od roku 2006, je jedenz najväčších kórejských dodávateľov pre automobilový priemysel. Zaoberá sa produkciou...
Viac >
V dňoch 4.2. – 8.2.2019 sa v okolí krásnej prírody na Donovaloch uskutočnil lyžiarsky výcvik. Výcviku sa zúčastnilo spolu 42 žiakov, 41 žiakov zo 7. a 1 žiak z...
Viac >
Dňa 25. januára 2019 navštívil našu školu primátor mesta Žiliny Peter Fiabáne. Prijal pozvanie od Táničky, ktorá je žiačkou 4. A triedy. Žiaci sa tejto netradičnej návšteve potešili,...
Viac >
Spoločnosť TESCO vybrala v žilinskom regióne tri projekty, ktoré podporí a medzi nimi je aj naša škola. O výške grantu rozhodnú zákazníci v hlasovaní. Preto Vás prosíme zahlasovať za...
Viac >
Pod týmto názvom naša škola zorganizovala už štrnástykrát, pod záštitou primátora mesta, Odboru školstva a mládeže, OU – odboru školstva v novembri 2018 pre rodičov, učiteľov,...
Viac >