Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Svetový deň mlieka vškolách 27.september je vyhláseným „Dňom mlieka v školách“. Mlieko pozná snáď celkom každý. Je to tekutina, ktorá dáva život a je našim hlavným zdrojom prísunu...
Viac >
Školský klub detí sa svojimi aktivitami pod názvom „Pohybom ku zdraviu“ zapojil do Európskeho týždňa športu v dňoch 26. 9. a 27. 9.2017. Našim cieľom bolo motivovať deti k...
Viac >
Záhrada zážitkového učenia– rovnaká šanca úspešnosti pre všetkých žiakovv spolupráci s rodinou. Pod...
Viac >
Poznaj svoje mesto
25.5.2017
Dňa 24.mája 2017 sav priestoroch Centra voľného času na Kuzmányho ulici v Žiline konal ďalší ročník obľúbenej súťaže o histórii nášho mesta Poznaj svoje mesto.Súťažiaci si najprv overili svoje...
Viac >
Už od roku 2009 funguje na našej škole družobná spolupráca so žiakmi a učiteľmi zo Základnej školy E. Beneše v Písku.V tomto školskom roku sme dostali od...
Viac >
Canisterapia
11.5.2017
Dňa 28.4 k nám prišla Maťka Michalková (Zmysel života, n. o.) spolu so svojimi snežienkami predviesť zážitkové ukážky canisterapie, polohovania a výcviku. Prežili sme nádherné popoludnie plné...
Viac >
Workshop
24.4.2017
Pod záštitou primátora mesta, Ing. Igora Chomu a Odboru školstva a mládeže, sa uskutočnil dňa 26.4.2017 v aule školy ZŠ, Lichardova 24workshop Ako lepšie zvládať úskalia porúch...
Viac >
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila pre rok 2017 tému Svetového dňa zdravia „Depresia – hovorme o nej“. V našom ŠKD sme mali 11. apríla interaktívnu besedu na vyhlásenú tému. Poradili...
Viac >