Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka
Náš žiak Tomáš Kocúr zo 6.B reprezentoval našu školu 18.-20.5.2018 na Filatelistickej olympiáde mládeže v Belušských Slatinách. Vo finále v národnom kole sa umiestnil na výbornom 3. mieste v...
Viac >
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v klube je na základe Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) Mesta Žilina č. 10/2017 vo výške 10,- € mesačne za...
Viac >
Deň narcisov
10.5.2018
Spolu sme zmenili piatok 13.04. 2018 na lepší deň. Tento deň sa niesol v žltej farbe narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarného kvietku...
Viac >
Balet Ferdo Mravec
18.4.2018
21.3.2018 naši piataci si vychutnali výlet do Štátnej opery v Banskej Bystrici, kde knižná klasika Ondřeja Sekoru ožila v baletnom prevedení. Po predstavení sme si pozreli historické...
Viac >
Detská divadelná žatva je regionálna súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, ktorá ponúka priestor kolektívom a jednotlivcom poznávať, realizovať a prezentovať ich umeleckú tvorbu v rámci amatérskeho divadla. V...
Viac >
7. 3. 2018 sme privítali takmer 100 rodičov a priateľov školy pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Žiaci prezentovali svoju činnosť na vyučovacích hodinách a v ŠKD. Ukázali, že vedia...
Viac >
Vianočné trhy
31.1.2018
V posledných dňoch vyučovania pred vianočnými prázdninami sa v priestoroch našej školy už ôsmykrát v rámci projektového vyučovania s názvom Vianočné zvyky a...
Viac >