Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
Školský rok sme na našej škole otvorili 2.9.2020 v zmysle navrhovaných opatrení MŠVVaŠ. Vďaka rodičovi Ing. MiroslavoviBariakovi, PhD, konateľovi firmy DNArisk, s.r.o, ktorá nám zapožičala systém na meranie teploty...
Viac >
OZNAM PRE RODIČOV
16.9.2020
Od 17.9.2020 bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces podľa pôvodného režimu.Vyučovanie na 1. a 2. stupni ZŠ začína od 8.00 hod.podľa nového rozvrhu hodín v danom ročníku.Školský klub bude...
Viac >
OZNAM
28.8.2020
Vážení rodičia, 2.9.2020 začína školský rok. Na základe odporúčania MŠVVaŠ" Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ pre školský rok 2020/2021" výchovno-vzdelávací proces od 2.9. -...
Viac >
Slávnostné otvorenie školského roka 2020/20212. septembra 20201. ročník o 8.30 hod.(za pekného počasia na nádvorí pred školou),doniesť vyplnený zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnostivstup do školy povolený...
Viac >
Stredoslovenský turnaj v minihádzanej sa uskutočnil dňa 27.11.2019 v Trenčíne.Turnaja sa zúčastnilo 10 tímov a naši žiaci, navštevujúci krúžok minihádzanej na našej škole sa umiestnili na peknom 4. mieste....
Viac >
Pod týmto názvom naša škola zorganizovala už šesťnástykrát v novembri 2019 pre rodičov, učiteľov, špeciálnych pedagógov a pedagogických asistentov workshop pod názvom...
Viac >
Lego deň v ŠKD
25.11.2019
Dňa 21.novembra 2019 sa uskutočnil druhý ročník LEGO súťaže v našom ŠKD. Najobľúbenejšia stavebnica všetkých deti prilákala malých staviteľov overiť si svoje zručnosti. Podmienkou súťaže bolo stavanie bez...
Viac >
Žiaci 8. ročníka sa dňa 11. novembra 2019 vybrali na exkurziu po stopách osobnosti M.R. Štefánika , ktorú doplnili aj o návštevu jadrovej elektrárnev Jaslovských Bohuniciach. ...
Viac >