Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
O tom sa presvedčili tretiaci, keď navštívili ŽU, Fakultu železničnej dopravy. Tá okrem iného ponúka modely vláčikov a celé železničné siete. Vláčiky vždy lákali deti. Či už sú drevené...
Viac >
7. 3. 2018 sme privítali takmer 100 rodičov a priateľov školy pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Žiaci prezentovali svoju činnosť na vyučovacích hodinách a v ŠKD. Ukázali, že vedia...
Viac >
Dňa 1.3. 2018 navštívili aj žiakov 1.C. Štvrtáci nám prečítali a zahrali rozprávku O troch prasiatkach. Potom nás rozprávku naučili pomocou pracovných listov a pesničiek. Prváčikom sa táto akcia...
Viac >
Každoročne naši milí prváčikovia pozývajú medzi seba deti z okolitých materských škôl. Do našich lavíc zasadli deti z MŠ na Čajakovej , Suvorovovovej ulice i deti z Evanjelickej MŠ...
Viac >
K zimnému obdobiu neodmysliteľne patrí rozprávka Perinbaba. Asi každý pozná príbeh Jakubka, Alžbetky, zázračnej babky - Perinbabky, ktorá sa stará o sneh na zemi, ale i postavu Zubatej....
Viac >
...kto nemá kožúška zima mu bude..., sme si všetci zaspievali na úvod karnevalového odpoludnia v ŠKD. Už od rána sa v stredu, 7. februára, šírila karnevalová nálada po chodbách...
Viac >
„Šťastie,zdravie, pokoj vinšujeme Vám."Slová tejto známej vianočnej koledy sa ozývali v našej škole počas vianočného koledovania s našimi malými koledníkmi v stredu 20. decembra. Pásmom kolied a vinšov...
Viac >