Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
Tak ako po minulé roky, v čase pred Halloweenom, sa žiaci 1. stupňa zapojili aj tento rok do školskej výtvarnej súťaže o najkrajšie vyzdobenú tekvicu. Deti spolu...
Viac >
Naša škola sa tento školský rok v októbri opäť zapojila do celoslovenskej súťaže „ Hovorme o jedle“.V tradičnej súťaži bola vyhlásená na každý deň jedna téma. My sme si...
Viac >
V našej základnej škole sa snažíme v rámci výchovno- vzdelávacej činnosti o to, aby deti získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám ako takým. Aby sme u deti...
Viac >
,, Všetko čo len ruky malo, s radosťou dnes pomáhalo...“ Prišla jeseň a s...
Viac >
Október – mesiac úcty k staršímV októbri sme sa v ŠKD venovali aktivitám, ktorými si deti pripomenuli, akú úlohu v ich živote majú starí rodičia. Deti rozprávali o tom,...
Viac >
OZNAM
12.10.2020
Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ z 11.10.2020 majú všetci žiaci 1. - 9. ročníka povinnosť nosiť rúška v triedach na vyučovaní, taktiež vo všetkých priestoroch školy. Mimoriadne sa prerušuje činnosť...
Viac >
Október patrí už tradične v našej škole k zdravej výžive. Ako každý rok aj tento školský rok sa konal v školskom klube detí...
Viac >
V šiestom ročníku Európskeho týždňa športu spája Európska komisia známy slogan #BeActive - byť aktívny predovšetkým s fyzickým a duševným zdravím aj pod vplyvom následkov pandémie koronavírusu. Chce povzbudiť...
Viac >