Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Dňa 12. októbra 2018 sa konal Lichard Cup vo volejbale zmiešaných družstiev pedagógov a priateľov školy, ktorí si zmerali svoje sily v napínavej hre o putovný pohár. Otvorenie...
Viac >
Biela pastelka 2018
10.10.2018
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala dňa 21.septembra 2018 celoslovenskú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom.V tento deň aj na našej škole dobrovoľníčky z 9. A...
Viac >
Pohyb a zábavu sme preniesli aj medzi žiakov našej školy. Deti 3.A triedy strávili aktívne dopoludnie v bedmintonovej hale, kde si zahrali bedminton so svojimi spolužiakmi – kamarátmi. Veľkú...
Viac >
V utorok, 19. júna, sa Rosenfeldov palác rozozvučal tónmi klavírnych skladieb a spevu. Tento umelecký vstup bol súčasťou milej slávnosti, oceňovania žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl...
Viac >
Takmer desať rokov prebieha družobná spolupráca ZŠ, Lichardova 24 v Žiline so Základnou školou E. Beneše v Písku. Tento školský rok nás navštívilo pätnásť žiakov a štyria...
Viac >
Náš žiak Tomáš Kocúr zo 6.B reprezentoval našu školu 18.-20.5.2018 na Filatelistickej olympiáde mládeže v Belušských Slatinách. Vo finále v národnom kole sa umiestnil na výbornom 3. mieste v...
Viac >
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v klube je na základe Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) Mesta Žilina č. 10/2017 vo výške 10,- € mesačne za...
Viac >
Deň narcisov
10.5.2018
Spolu sme zmenili piatok 13.04. 2018 na lepší deň. Tento deň sa niesol v žltej farbe narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarného kvietku...
Viac >