Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Dňa 8.6.2018 žiaci prvých ročníkov strávili interaktívne dopoludnie na Budatínskom hrade. Spolu s odbornými pracovníkmi navštívili miesta, kde sa bežný návštevník nedostane. Preskúmali depozitáre, vyskúšali si prácu historika, lektora,...
Viac >
Projekt „ Čítajme si“ vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a poukázať na význam detskej literatúry. Realizuje sa 6 –hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého...
Viac >
Náš žiak Tomáš Kocúr zo 6.B reprezentoval našu školu 18.-20.5.2018 na Filatelistickej olympiáde mládeže v Belušských Slatinách. Vo finále v národnom kole sa umiestnil na výbornom 3. mieste v...
Viac >
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v klube je na základe Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) Mesta Žilina č. 10/2017 vo výške 10,- € mesačne za...
Viac >
Dopravná výchova sa stala súčasťou výchovy a vzdelávania našich žiakov. Pravidelne deti 1. stupňa absolvujú raz ročne výučbu na dopravnom ihrisku na Vlčincoch. Za prítomnosti príslušníka Mestskej polície sa...
Viac >
O starostlivej mamičkeOpäť sme raz súťažili,starostlivé „ mamičky“ objavili.Ukázať nám prišli rady,ako vedia opatrovať báby.Šikovné sú, žiadna hanba,Veronika bude naj – úžasná mama.V súťaži „ O starostlivú mamičku“ najväčšie...
Viac >
Spoznať históriu nášho mesta sa dá rôznymi spôsobmi. Tretiaci si na to vybrali vílu Klementínku. Od nej sa dozvedeli veľa zaujímavostí o budovách na námestiach, žilinskom katovi, o požiaroch...
Viac >
Dňa 18. 4. sa v popoludňajších hodinách žiaci 4.A v rámci akcie Krajskej knižnice Žilina DNI DETSKEJ KNIHY zúčastnili besedy s Pavlom Weissom, známym spisovateľom a...
Viac >