Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
Dňa 27. 5.2021 sa ŠKD zapojil do Medzinárodného športového vyzývacieho dňa, ktorého cieľom bolo vyzvať čo najväčší počet ľudí k pohybovej aktivite trvajúcej minimálne 15 minút a zároveň ich...
Viac >
Naša škola sa opäť zapojila do grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Získali sme finančný grant vo výške 800 €. Touto cestou sa chceme poďakovať spoločnosti Tesco za podporu...
Viac >
V zmysle metodického usmernenia MŠVVaŠ a odporúčania Štátneho pedagogického ústavu a na základe rozhodnutia MŠVVaŠ žiaci 8. – 9.ročníka prechádzajú od 19.04.2021 na prezenčnú formu výučby. Žiaci 5....
Viac >
sa uskutočnil od 7.4.2021 do 9.4.2021 elektronickou formou. Ďalšie informácie k zápisu do 1. ročníka nájdete na www.zslichardova.sk v záložke Rodičia - Budúci...
Viac >
OZNAM
6.4.2021
Rozhodnutie zriaďovateľa Mesto Žilina k nástupu žiakov do základných škôl s účinnosťou od...
Viac >
OZNAM
15.3.2021
List primátora mesta rodičom....
Viac >
OZNAM
12.3.2021
Rozhodnutie zriaďovateľa s účinnosťou od 15.3.2021 o mimoriadnom prerušení prevádzky materských škôl a prerušení prezenčného vyučovania v základných školách....
Viac >
2% z dane
10.3.2021
Vážení rodičia a priatelia školy,pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!Vaším príspevkom umožníte deťom získavať kvalitnejšie vzdelanie, práve preto by sme vás chceli poprosiť o...
Viac >