Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Detská divadelná žatva je regionálna súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, ktorá ponúka priestor kolektívom a jednotlivcom poznávať, realizovať a prezentovať ich umeleckú tvorbu v rámci amatérskeho divadla. V...
Viac >
Burza kníh 2018
30.3.2018
Dňa 26. marca 2018 sa na našej škole uskutočnil už 4.ročník Burzy kníh . Žiaci z 1. – 4. ročníka mali možnosť vzájomne si vymeniť prečítané...
Viac >
V marci sa v ŠKD uskutočnili viaceré aktivity pri príležitosti mesiaca kníh . Deti mali možnosť priniesť svoju obľúbenú knihu a porozprávať o nej ostatným, vyrábali vlastné knihy, navrhovali...
Viac >
O tom sa presvedčili tretiaci, keď navštívili ŽU, Fakultu železničnej dopravy. Tá okrem iného ponúka modely vláčikov a celé železničné siete. Vláčiky vždy lákali deti. Či už sú drevené...
Viac >
7. 3. 2018 sme privítali takmer 100 rodičov a priateľov školy pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Žiaci prezentovali svoju činnosť na vyučovacích hodinách a v ŠKD. Ukázali, že vedia...
Viac >
Dňa 1.3. 2018 navštívili aj žiakov 1.C. Štvrtáci nám prečítali a zahrali rozprávku O troch prasiatkach. Potom nás rozprávku naučili pomocou pracovných listov a pesničiek. Prváčikom sa táto akcia...
Viac >
Každoročne naši milí prváčikovia pozývajú medzi seba deti z okolitých materských škôl. Do našich lavíc zasadli deti z MŠ na Čajakovej , Suvorovovovej ulice i deti z Evanjelickej MŠ...
Viac >