Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
Vo štvrtok 21.10.2021 sa vo všetkých troch triedach štvrtého ročníka uskutočnili besedy s pracovníčkami Krajskej hvezdárne. Pretože sa v tomto náročnom období nemôže chodiť na exkurzie, prišli ochotne k...
Viac >
Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, a preto už tradične každý október pripravujeme v ŠKD s deťmi výstavu ovocia a zeleniny. Počas celého...
Viac >
Lukostrelecký krúžok, ktorý beží na našej škole, už vychoval mnohých slovenských reprezentantov.V tejto sezóne sa môže naša škola pochváliť žiakom 9.A triedy Dávidom Zauškom, ktorý na nedávnych Majstrovstvách SR...
Viac >
V mesiaci október 2021 sme navštívili s deťmi 3. oddelenia ŠKD Krajskú knižnicu v Žiline a zároveň sme sa zúčastnili podujatia ,, Pasovanie za čitateľa”. Pani pracovníčka knižnice nás...
Viac >
Európsky týždeň športu sa koná každoročne na konci septembra, nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. V našom školskom klube sme od 20.9. do 24.9. 2021 mali športový...
Viac >
Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR dotácia na stravovanie pre všetkých žiakov ZŠ skončila.Od 01.09.2021 dotáciu na stravovanie (1,30€/deň) možno poskytnúť na:dieťa,...
Viac >
Vážení rodičia, v šk. roku 2021/2022 dochádza k zmene v poskytovaní dotácie na stravu. Po novom budú mať nárok na obedy zdarma deti z domácností, v ktorých si ani...
Viac >
V školskom roku 2020/2021 oslavuje naša škola 50. výročie svojho vzniku. Jej bránami počas polstoročia prešli tisícky detí a stovky učiteľov. Naša škola je živý organizmus - dýcha,...
Viac >