Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
Projekt „Lezením ku zdraviu" je zameraný na zatraktívnenie výchovno-vzdelávacej činnosti pre žiakov mladšieho aj staršieho školského veku pomocou implementácie lezeckej činnosti predovšetkým na hodinách telesnej a športovej výchovy.Cieľom projektu...
Viac >
Slovenčina, prečo máš toľko nežných krás,že vždy ako potôčik zažblnkoceš v nás?Umelecký prednes poézie a prózy má už svoju dlhoročnú tradíciu. Posledný školský rok bol však aj v tomto...
Viac >
Dňa 13. 10. 2021sa žiaci 6. ročníka v rámci predmetu informatika zúčastnili podujatia organizovaného Krajskou knižnicou v Žiline pod názvom Hravé programovanie (micro:bity v knižnici). Bolo...
Viac >
Projekt Cena kakaa
13.11.2021
Prečo je naša čokoláda taká lacná? Organizácia Fairtrade svojou výstavou Cena kakaa a filmom V tieni kakaovníka nám dáva nahliadnuť na pôvod a pestovanie kakaa. Čo sa dozvedeli naši...
Viac >
Ako je už v našej škole zvykom, aj tento rok si pani vychovávateľky pre prváčikov prichystali malé privítanie v podobe imatrikulácií. Slávnostné popoludnia sa konali na konci októbra a...
Viac >
Každý rok pred Sviatkom všetkých svätých sa žiaci 1. stupňa majú možnosť zapojiť do školskej súťaže o najkrajšie vyzdobenú tekvicu. Tento rok pribudla aj nová kategória a to najkrajšia...
Viac >
Žiaci 4. A sa v stredu 27.10 zúčastnili na zaujímavom podujatí v Krajskej knižnici Žilina. Pokúsili sa pracovať s microbitom-zariadením, ktoré im pomohlo pochopiť, ako fungujú počítače. Microbit...
Viac >
V spolupráci so Školou ochrany prírody Varín sme pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov, t. j. 20.10. uskutočnili pre našich najmenších žiačikov- prváčikov výukový program Tajomstvo lesa. Spoločne sme besedovali...
Viac >