Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
V októbrovom týždni od 15.10.2018 do 19.10.2018 sa zapojili deti zo školského klubu do 6. ročníka celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle. V rámci projektu sme sa s...
Viac >
Pri príležitosti „Dňa školských knižníc“ sa aj v našej školskej knižnici (už tretí krát) konala beseda na tému „Vznik poštovej známky“. Dňa 29.10.2018 sa jej zúčastnili žiaci 4.A a...
Viac >
Dňa 29.10.2018 žiaci 1. stupňa zažili neobyčajnú vyučovaciu hodinu. Zavítala k nám sokoliarska skupina Falconarii, ktorá deťom priblížila život nočných a denných dravcov z našej prírody i zo zahraničia....
Viac >
Šarkaniáda 2018
29.10.2018
Aj v tomto roku sme si jedno jesenné popoludnie spríjemnili púšťaním šarkanov. 13.10. sa z kopca na Hájiku ozýval džavot detí z našej školy. Každý dúfal, že práve...
Viac >
Imatrikulácie 2018
29.10.2018
23.októbra 2018 prežívali prváčikovia svoj veľký deň. Už od septembra sú riadnymi žiakmi našej školy, no v tento deň boli počas slávnostnej imatrikulácie oficiálne prijatí do cechu žiackeho. Na...
Viac >
Erasmus+
22.10.2018
Dňa 17. októbra 2018 od 10:00 – 13:00 sa žiaci našej školy v sprievode pedagógov zúčastnili podujatia: Project fair, prezentácie úspešných projektov podporených zo zdrojov EÚ v našom regióne....
Viac >
Naša škola sa zapojila do unikátneho environmentálneho programu Najbohatšie ekosystémy planéty Zem, ktorý sa venuje osvete, vzdelávaniu a výchove detí o význame svetovej divokej prírody, jej ohrozením a hlavne...
Viac >
Svoje brány v septembri otvorili aj žilinské kasárne. Žiaci 2., 3. a 4. ročníka tak mali možnosť vyskúšať si prekážkovú dráhu, hlásiť do vysielačky, oživovať a ošetriť zraneného, „...
Viac >