Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Divadlo v ŠKD
29.6.2018
V poslednom júnovom týždni prišlo medzi deti zo školské hoklubu Divadlo zo šuflíka. Predstavili sa rozprávkou O Jankovia Marienke. Zaujímavé stvárnenie známych postáv cez originálne bábky,moderná rapová hudba a...
Viac >
V utorok, 19. júna, sa Rosenfeldov palác rozozvučal tónmi klavírnych skladieb a spevu. Tento umelecký vstup bol súčasťou milej slávnosti, oceňovania žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl...
Viac >
Takmer desať rokov prebieha družobná spolupráca ZŠ, Lichardova 24 v Žiline so Základnou školou E. Beneše v Písku. Tento školský rok nás navštívilo pätnásť žiakov a štyria...
Viac >
Dňa 8.6.2018 žiaci prvých ročníkov strávili interaktívne dopoludnie na Budatínskom hrade. Spolu s odbornými pracovníkmi navštívili miesta, kde sa bežný návštevník nedostane. Preskúmali depozitáre, vyskúšali si prácu historika, lektora,...
Viac >
Projekt „ Čítajme si“ vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a poukázať na význam detskej literatúry. Realizuje sa 6 –hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého...
Viac >
Náš žiak Tomáš Kocúr zo 6.B reprezentoval našu školu 18.-20.5.2018 na Filatelistickej olympiáde mládeže v Belušských Slatinách. Vo finále v národnom kole sa umiestnil na výbornom 3. mieste v...
Viac >
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v klube je na základe Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) Mesta Žilina č. 10/2017 vo výške 10,- € mesačne za...
Viac >
Dopravná výchova sa stala súčasťou výchovy a vzdelávania našich žiakov. Pravidelne deti 1. stupňa absolvujú raz ročne výučbu na dopravnom ihrisku na Vlčincoch. Za prítomnosti príslušníka Mestskej polície sa...
Viac >