Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
Dňa 7. decembra 2017 vedenie školy so žiakmi prijali pozvanie Nadácie Kia Motors Slovakia, aby v rámci inovatívneho projektu “Podpora technického a jazykového ...
Viac >
Poďakovanie
20.12.2017
POĎAKOVANIE Už 16 – krát naša škola zorganizovala zbierku vecí pre deti z Detských domovov v Martine a v Necpaloch. Ďakujeme všetkým darcom...
Viac >
Adventná Viedeň
1.12.2017
Adventná ViedeňV rámci výučby cudzích jazykov, vyučovania nemeckého jazyka a spoznávania nemecky hovoriacich krajín, sa už stalo tradíciou, že naši žiaci v predvianočnom období opäť navštívili...
Viac >
Občianske združenie ÚNSS organizovalo dňa 22.septembra 2017 celoslovenskú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom.V tento deň aj na našej škole dobrovoľníčky z 8. A –...
Viac >
Už od roku 2009 funguje na našej škole družobná spolupráca so žiakmi a učiteľmi zo Základnej školy E. Beneše v Písku.V tomto školskom roku sme dostali od...
Viac >
Workshop
24.4.2017
Pod záštitou primátora mesta, Ing. Igora Chomu a Odboru školstva a mládeže, sa uskutočnil dňa 26.4.2017 v aule školy ZŠ, Lichardova 24workshop Ako lepšie zvládať úskalia porúch...
Viac >