Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
« Späť
„Ako lepšie zvládať úskalia porúch učenia“
7.12.2018

Pod týmto názvom naša škola zorganizovala už štrnástykrát, pod záštitou primátora mesta, Odboru školstva a mládeže, OU – odboru školstva v novembri 2018 pre rodičov, učiteľov, špeciálnychpedagógov, asistentov v spolupráci s odborníkmi SCŠPP v Liptovskom Jamníku workshop pod názvom

Ako porozumieť správam z odborného vyšetrenia psychologického a špeciálno-pedagogického.

Cieľom bolo pomôcť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a preklenúť ich problémy správnym prístupom pedagógov a rodičov. Psychologička Mgr. Púčaliková Slávka a špeciálna pedagogička Mgr. Klobušiaková Janka vysvetlili odborné stanoviská v správach týkajúcich sa intelektových i percepčných schopností, čitateľských zručností, písomného prejavu, pozornosti a odporúčania.

Otvorená diskusia a výmena skúseností, ako aj príjemná pracovná atmosféra splnila účel stretnutia.

Mgr.Ida Pavlovičová

Fotogaléria: „Ako lepšie zvládať úskalia porúch učenia“