Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
« Späť
Voľné pracovné miesto na pozíciu - kuchár/kuchárka
30.3.2022

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

na pracovnú pozíciu kuchár/ka

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Pracovný pomer: doba neurčitá

Náplň práce:

zabezpečovanie postupov jedál,

obsluha kuchynských strojov,

zodpovednosť za včasnú prípravu jedla, jeho kvalitu a kvantitu,

dodržiavanie osobnej hygieny a hygieny stravovacej prevádzky (prevádzkových priestorov) v súlade s HACPP,

dodržiavanie plánu upratovania a dezinfekcie v stravovacej prevádzke.


Kvalifikačné predpoklady:

stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár


Požadované doklady:

žiadosť o prijatie do zamestnania,

štruktúrovaný životopis,

kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

zdravotný a potravinársky preukaz v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Osobnostné predpoklady:

zodpovedný prístup k práci, pracovitosť,

schopnosť samostatne pracovať


Platové podmienky:

v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.


Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, Základná škola Lichardova 24, 010 01 Žilina alebo elektronicky na riaditel@zslichardova.sk.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.