Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka
« Späť
Výstava známok C-S SALON 2018
9.11.2018

V dňoch 26.10. až 4.11.2018 sa konala na Bratislavskom hrade pri príležitosti 100.výročia vzniku Česko-Slovenska, pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018.

Oslovení zberatelia vystavovali exponáty dokumentujúce vznik Česko-Slovenska a jeho historický vývoj až po súčasnosť. Okrem nich dostali príležitosť vystavovať aj šiesti nádejní mladí filatelisti. Exponáty boli vybrané Komisiou mládeže Zväzu slovenských filatelistov. Jeden z vybraných exponátov bol aj nášho žiaka Tomáša Kocúra zo 7. B triedy s názvom: „Milan Rastislav Štefánik – spoluzakladateľ Česko-Slovenského štátu“.

Je to pre neho aj našu školu veľká česť vystavovať na takomto významnom fóre.

Zapísala: Mgr. Lucia Kocúrová,

vedúca filatelistického krúžku

Fotogaléria: Výstava známok C-S SALON 2018