Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka
« Späť
OZNAM PRE RODIČOV
13.3.2020

Oznamujeme všetkým rodičom,

na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR (viď. webové sídlo školy v Oznamoch),že v období od 16.3.2020 do 27.3.2020 sa prerušuje vyučovanie na všetkých základných školách. Prosíme rodičov o dodržiavanie pokynov uvedených v Usmernení č.3 ohľadom prevencie šírenia prenosného ochorenia. Vzdelávanie žiakov a zadávanie domácich úloh bude prebiehať prostredníctvom EduPage a mailových adries rodičov. Prosíme o pravidelné sledovanie elektronickej komunikácie.

Vedenie školy