Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
« Späť
Oznam pre rodičov detí nastupujúcich do 1. ročníka
6.8.2021

Vážení rodičia, v šk. roku 2021/2022 dochádza k zmene v poskytovaní dotácie na stravu. Po novom budú mať nárok na obedy zdarma deti z domácností, v ktorých si ani jeden člen neuplatnil daňový bonus na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov veku. Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukáže čestným vyhlásením.

Žiadame rodičov, ktorých sa to týka, aby v termíne do 30.8.2021 prišli do kancelárie školy nahlásiť záujem o obedy zdarma pre svoje dieťa a podpísať čestné vyhlásenie.