Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
« Späť
História inak
21.11.2021

V piatok,12. 11. 2021 o 12,45 h., žiaci 7. A triedy prezentovali svoju projektovú činnosť netradičným divadelným predstavením s názvom PRIVILÉGIUM Pro Slavis. Aktivitu na projekte, podvedením pedagóga A. Opáleného, začali v mesiacoch máj a jún. V tomto období spracovali historickú udalosť mesta Žiliny pri príležitosti 640.výročia privilégia pre žilinských rodákov udeleného kráľom Ľudovítom I. v roku1381. Nakoľko téma je aj súčasťou učebných osnov predmetu dejepis, so žiakmi od začiatku pracoval aj pán učiteľ J. Plavucha. Svoju projektovú činnosť žiaci prezentujú aj na nástenke školy. Samotný projekt má názov PRIVILÉGIUM a škola na ňom spolupracuje s mestom Žilina a OZ Art VAMO.

Ing., Mgr. Andrej Opálený, PhD.

Fotogaléria: Privilégium pro Slavis