Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
« Späť
Veselá angličtina 2019
13.5.2019

Dňa 3. mája sa na našej škole uskutočnil 5. ročník nesúťažnej prehliadky v anglickom jazyku žiakov 1. - 4. ročníka,ktoré organizovalo MO ANJ I pri OŠaM v Žiline. Okrem našej školy sa zapojilo ďalších 6 žilinských škôl ( ZŠ Jarná, ZŠ Martinská, ZŠ s MŠ Školská 49, ZŠ s MŠ Gaštanova a CZŠ R. Zaymusa). Vystúpenia žiakov boli naozaj na vysokej úrovni Žiaci 2.A pod vedením p. uč. Fatrsíkovej sa predstavili s divadielkom The Elves and the Shoemaker. Program sa deťom a ich učiteľom vydaril, každý si odniesol diplom a malú pozornosť.

Mgr. Daniela Bytčanková

Fotogaléria: Veselá angličtina 2019