Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
« Späť
Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022
7.4.2021

sa uskutočnil od 7.4.2021 do 9.4.2021 elektronickou formou.


Ďalšie informácie k zápisu do 1. ročníka nájdete na www.zslichardova.sk v záložke Rodičia - Budúci prváci.