Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
« Späť
Chránime životné prostredie!
26.4.2019

Pri príležitosti Dňa Zeme sa aj naša škola, ZŠ, Lichardova 24, zapojila do projektu „Čisté mesto, čistý domov“.

V rámci tohto projektu 17. apríla 2019 sa žiaci našej školy spolu s učiteľmi celý deň venovali zážitkovým environmentálnym aktivitám, zameraných na ochranu životného prostredia. Vyučovacie hodiny boli prispôsobené projektovému vyučovaniu, v aule školy si žiaci pozerali filmy ako chrániť naše lesy a žiaci 9.A triedy pripravili zaujímavé didaktické hry pre žiakov 4. ročníkov formou zábavných envirohier a úloh.

Tento deň sme venovali aj úprave a čisteniu okolia školy, zbieraním odpadkov a hrabaním lístia.

Týmito akciami sme ukázali, že nám nie je ľahostajný stav prírody a životného prostredia v ktorom sa učíme a žijeme.

Ing. Liptáková Svetlana, ZRŠ

Fotogaléria: Chránime životné prostredie!