Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
« Späť
Deň Zeme
23.4.2018

„22. apríla“ si každoročne pripomíname Deň Zeme. Je to deň, ktorý patrí našej planéte Zem, ktorú by si mal každý z nás vážiť, chrániť ju a nie znečisťovať. Práve v tento deň by sa mal každý z nás odhodlať pre našu Zem urobiť niečo užitočné a prospešné. V rámci spoločných diskusií sme sa zamerali na správne separovanie odpadu, ako chrániť pôdu, starať sa o rastliny, živočíchy...

Ako hlavnú aktivitu sme si spoločne so žiakmi pripravili čistenie školského ihriska a jeho okolia. Odmenou za vykonanú prácu boli nielen sladké cukríky, ale aj dobrý pocit, že spoločným úsilím môžeme prispieť k čistejšiemu prostrediu. I touto formou sa usilujeme neustále zvyšovať environmentálne povedomie našich žiakov.

Zapísala Mgr. Tatiana Kicošová

Fotogaléria: Deň Zeme