Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
« Späť
OZNAM
12.10.2020

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ z 11.10.2020 majú všetci žiaci 1. - 9. ročníka povinnosť nosiť rúška v triedach na vyučovaní, taktiež vo všetkých priestoroch školy. Mimoriadne sa prerušuje činnosť v záujmových krúžkoch v škole. Prosíme rodičov, aby zabezpečili každému žiakovi dve rúška.

Vedenie školy

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR