Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka
« Späť
Október - mesiac úcty k starších ľuďom
31.10.2019

Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom. Počas celého mesiaca sme tejto téme venovali pozornosť.

Pripomenuli sme si, že druhú októbrovú nedeľu slávime Deň starých rodičov.Uskutočnili sa rôzne aktivity, pri ktorých si deti mohli hlbšie uvedomiť, čo pre nich starí rodičia znamenajú. Lásku, rešpekt a úctu k nim deti vložili do krátkych veršov, pozdravov a výtvarných prác.

Mgr. Mária Póčiková

Fotogaléria: Mesiac úscty k starším v ŠKD.