Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
« Späť
Voľné pracovné miesto na pozíciu - pomocná sila v kuchyni
30.3.2022

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina oznamuje

voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu pomocná sila v kuchyni

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Pracovný pomer: doba neurčitá

Náplň práce:

pomocná sila pri výrobe jedál,

umývanie kuchynského zariadenia, kuchynského a jedálenského riadu,

umývanie kuchynských priestorov,

dodržiavanie osobnej hygieny a hygieny stravovacej prevádzky (prevádzkových priestorov) v súlade s HACPP,

dodržiavanie plánu upratovania a dezinfekcie v stravovacej prevádzke.

Kvalifikačné predpoklady:

stredné odborné vzdelanie s maturitou/ bez maturity.

Požadované doklady:

žiadosť o prijatie do zamestnania,

štruktúrovaný životopis,

kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobnostné predpoklady:

zodpovedný prístup k práci, pracovitosť,

Platové podmienky:

v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, Základná škola Lichardova 24, 010 01Žilina alebo elektronicky na riaditel@zslichardova.sk.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.