Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
« Späť
Projekt "Lezením ku zdraviu"
13.11.2021

Projekt „Lezením ku zdraviu" je zameraný na zatraktívnenie výchovno-vzdelávacej činnosti pre žiakov mladšieho aj staršieho školského veku pomocou implementácie lezeckej činnosti predovšetkým na hodinách telesnej a športovej výchovy.

Cieľom projektu „Lezením ku zdraviu" je zatraktívnenie vyučovacieho procesu telesnej a športovej výchovy so zameraním na rozvoj vybraných kondičných schopností, ďalej kognitívnej ako aj nonkognitívnej stránky osobnosti žiakov. Projekt bol zameraný na získanie finančných prostriedkov použitých na zlepšenie materiálneho vybavenia telocvične našej školy. Vďaka nadácie Pontis, ktorá náš projekt podporila, sme mohli zrealizovať náš zámer vybudovania lezeckej steny. Táto lezecká stena bude slúžiť pri vyučovaní telesnej a športovej výchovy na zdokonaľovanie kondičnej zložky pohybovej prípravy, ďalej pri krúžkovej činnosti a v neposlednom rade pri športovo-spoločenských akciách našej školy (Športový deň a pod.).

Nakoľko samotná montáž a dokončenie celého projektu prebehlo takmer kompletne ešte pred začatím školského roka 2021/2022, naši žiaci sa už teraz môžu tešiť z využívania lezeckej steny, a tým zdokonaľovať svoje vôľové, kondičné a mentálne zručnosti zábavnou a spontánnou formou.

PaedDr. Ján Jakubík

Fotogaléria: Lezecká stena