Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
« Späť
Výtvarný projekt 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka
13.11.2021

V mesiaci november, zvlášť v tomto roku, sa stretáva niekoľko významných udalostí v znamení boja o slobodu. V novodobých dejinách naši predkovia veľa obetovali, nezriedka i život za slobodu slova, slobodu myslenia, slobodu cestovania a vierovyznania. So žiakmi 9. ročníka sme skúsili vyjadriť cestu hľadania slobody formou abstraktnej maľby v národných farbách.

27.11.2021 si pripomenieme narodenie významného slovenského politika Alexandra Dubčeka, ktorý sa usiloval o „poľudštenie“ socializmu. Jeho snahy boli zmarené vojenskou okupáciou Československa. Dubčekov portrét sme interpretovali v pop-artovom štýle.

17. 11. – Medzinárodný deň študentstva – spomíname na protest vysokoškolákov proti nacizmu a Nežnú revolúciu, ktorá započala proces rozkladu vlády komunistickej strany. Počas revolúcie ľudia „oprášili“ gesto víťazstva – victoria. Toto gesto sme použili pri kresbe štúdie ruky v 7. a 9. ročníku.

Tému slobody a nenásilia originálnym spôsobom stvárnil český sochár David Černý, keď premaľoval na ružovo ruský tank, inštalovaný ako pomník. Tento originálny umelecký protest sme oživili nakreslením ružových tankov...

Vážme si krehký dar slobody, nie je to samozrejmosť...

Mgr. Martina Deketová

Fotogaléria: Výročie narodenia A. Dubčeka