Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
« Späť
Hviezdoslavov Kubín - celoslovenské kolo 2021
13.11.2021

Slovenčina, prečo máš toľko nežných krás,

že vždy ako potôčik zažblnkoceš v nás?

Umelecký prednes poézie a prózy má už svoju dlhoročnú tradíciu. Posledný školský rok bol však aj v tomto smere negatívne poznačený pandémiou. Vzhľadom na dlhodobé dištančné vzdelávanie sa jednotlivé kolá konali taktiež dištančnou formou. Celoslovenské kolo bolo presunuté až na október 2021. V dňoch 27.10. – 30.10. 2021 sa v Dolnom Kubíne konal 67. ročník HK. Podujatie prebiehalo len prostredníctvom online livestreamu z MKS v DK, čiže bez divákov.

Naša recitátorka Tatiana Altusová, 7.A Reprezentovala našu školu v II. kategórii – poézia.

Srdečne gratulujeme!

PhDr. Helena Makarová, uč. SJL