Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka
« Späť
Filatelistická olympiáda
4.9.2019

Žiaci filatelistického krúžku sa v priebehu roka učili o poštových známkach, ceninách, a ako tvoriť filatelistické exponáty. Od pol roka sa začali pripravovať na Filatelistickú olympiádu (mládeže).

Dňa 15.5.2019 sa na škole konalo školské kolo Filatelistickej olympiády mládeže (FOM), v ktorom sa do Celoslovenského kola FOM dostali T. Kocúr (7.B), S. Vavák (7.B), D. Pobiják (6.A) a M. Kocúr (4.A).

Celoslovenské kolo 43. ročníka Filatelistickej olympiády mládeže sa konalo 14. 6. – 16. 6. 2019 v Trenčíne. Naši žiaci dosiahli nečakane vynikajúci úspech: Michal Kocúr skončil na 1. mieste vo vekovej kategórií Z (do 10 rokov), Tomáš Kocúr na 1. mieste a Daniel Pobiják na 6. mieste vo vekovej kategórií A (do 13 rokov) a Samuel Vavák na 2. mieste vo vekovej kategórií B (do 15 rokov). Dokonca Tomáš Kocúr bol vyhodnotený ako najúspešnejší účastník Finále filatelistickej olympiády (dosiahol najviac bodov zo všetkých kategórií).

Vynikajúce umiestnenie našich žiakov zvýrazňuje aj fakt, že sa súťažilo v 5 vekových kategóriách a zastúpenie sme mali v troch. Tu sme získali dve 1. miesta, jedno 2. a jedno 6.miesto. Vynikajúce výsledky však žiakov zaväzujú, aby si ich obhájili v tvrdej celoslovenskej konkurencii aj na budúci rok v Bratislave. Za tento úspech je treba poďakovať hlavne Ing. Jozefovi Vangelovi, CSc., ktorý viedol filatelistický krúžok po odbornej stránke.

V dňoch 7. – 15. júna 2019 sa v Posádkovom klube v Trenčíne konala aj Mládežnícka filatelistická výstava JUNIORFILA 2019. Na tejto výstave sa svojím exponátom prvý krát prestavil aj žiak našej školy Tomáš Kocúr, ako prvovystavovateľ na III. stupni výstavy. Jeho exponát „Milan Rastislav Štefánik – významná osobnosť Slovenska“ bol ohodnotený výstavnou porotou zlatou medailou, vecnou cenou primátora mesta Trenčín a vecnou cenou Svazu českých filatelistů. Naviac bodové ohodnotenie jeho exponátu mu umožňuje vystavovať na výstave I. stupňa.

Srdečne všetkým žiakom blahoželáme k dosiahnutým úspechom a vzornej reprezentácií našej školy.

Mgr. Lucia Kocúrová

Fotogaléria: Filatelistická olympiáda