Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
« Späť
Výtvarný workshop s názvom ARTEFILETIKA VO VYUČOVANÍ
21.11.2021


Dňa 4. 11. 2021 sme sa spolu s pani učiteľkou výtvarnej výchovy Martinou Deketovou zúčastnili projektu EDUpointu v Rosenfeldovom paláci v Žiline. Svoje poznatky zo školenia som hneď využila na výtvarnom krúžku. Spoločne s deťmi z prvého stupňa sme zrealizovali tri aktivity, ktoré sme si spoločne vyskúšali. Veľmi ich aktivity bavili a mali z nich zážitok.

Najskôr sme si vytvorili abstraktné obrazy a to stretnutím studených a teplých farieb, ktoré sa vybrali na spoločnú prechádzku. Bolo veľmi zaujímavé pozorovať deti ako pristupovali k samotnej tvorbe. Pracovali vo dvojiciach, kde sa museli navzájom rešpektovať a dohodnúť. Pri artefiletike nie je dôležitý výsledok, ale hlavne samotný proces. Počas tvorenia sa nemohli navzájom rozprávať.

Druhá aktivita sa nazývala Lúka z látok. Úlohou bolo si najskôr nakresliť chrobáčiky a vystrihnúť. Potom sme si sadli spoločne do kruhu a ich úlohou bolo z prinesených rôznych látok si vytvoriť domček, úkryt pre svojho chrobáčika, aby sa v ňom počas zimy cítil bezpečne. Každý žiak bol vo vytváraní svojho domčeka veľmi kreatívny a nápaditý. Potom nasledoval rozhovor o príbytku, ktorý vytvorili. Chlapci sa najskôr trochu hanbili, ale nakoniec mali problém ukončiť aktivitu, lebo sa im tak páčila.

Tretia aktivita mala názov Sebapoznanie. Najskôr som im na tabuľu nakreslila určitý počet geometrických útvarov, z ktorých mali poskladať svoju postavu. Nakoniec mali do obrázku zakomponovať srdiečko a slniečko. Museli porozmýšľať kam ho umiestnia a zdôvodniť, prečo ho tam dali a čo to znamená. Počas práce sa nemohli spolu rozprávať. Neskôr ich reakcie boli rôzne a zaujímavé. Veľa sa o sebe z vlastnej tvorby dozvedeli a aj o ostatných spolužiakov, čo bol cieľ hodiny.

Čo je to vlastne artefiletika? Artefiletika vychádza z jednoduchého konceptu, ktorý v sebe spája dve hlavné časti: zážitok z výtvarnej tvorby a následný reflektívny dialóg medzi žiakmi. Tak ako vo výtvarnej výchove, aj v artefiletike sa využívajú rôzne výtvarné materiály, vyučujú sa výtvarné techniky a postupy. Tvorba sa však stáva zážitkom, kedy je každému žiakovi umožnené vnímať zadanú tému cez vlastnú osobnú skúsenosť a vyjadriť tak svoje postoje, pocity a myšlienky. Artefiletika – spojenie art- umenie, fil-vzťah, reflexia prepojenie emocionálneho a intelektuálneho potenciálu stredobodom pozornosti je tvorivý proces (zážitok z tvorby), nie výsledok tvorby. Artefiletika je brána do tvorivého a kooperatívneho vyučovania. Je to cesta k otvorenej škole, priateľskej všestrannému rozvoju detí. Artefiletika - objavuje, vzdeláva, rozvíja umelecký potenciál, buduje vzťah k zážitku. Často sa artefiletika zamieňa s arteterapiou. Arteterapia je psychoterapeutická disciplína, ktorá objavuje a lieči. Artefiletika s arterapiou majú spoločné znaky ako sebapoznávanie, rozvíjanie sociálnych kompetencií a zručností. V artefiletike je veľmi dôležitá reflexia ako spôsob diskutovania o našich zážitkoch a prežívaní počas tvorby. Reflektívny dialóg je záležitosť celej skupiny, prebieha zvyčajne v kruhu („kruh bezpečia“ zdôrazňuje potrebu bezpečnej sociálnej klímy v triede).

Mgr. Zuzana Dobroňová

Fotogaléria: Artefiletika