Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v klube je na základe Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) Mesta Žilina č. 10/2017 vo výške 10,- € mesačne za...
Viac >
Dopravná výchova sa stala súčasťou výchovy a vzdelávania našich žiakov. Pravidelne deti 1. stupňa absolvujú raz ročne výučbu na dopravnom ihrisku na Vlčincoch. Za prítomnosti príslušníka Mestskej polície sa...
Viac >
O starostlivej mamičkeOpäť sme raz súťažili,starostlivé „ mamičky“ objavili.Ukázať nám prišli rady,ako vedia opatrovať báby.Šikovné sú, žiadna hanba,Veronika bude naj – úžasná mama.V súťaži „ O starostlivú mamičku“ najväčšie...
Viac >
Spoznať históriu nášho mesta sa dá rôznymi spôsobmi. Tretiaci si na to vybrali vílu Klementínku. Od nej sa dozvedeli veľa zaujímavostí o budovách na námestiach, žilinskom katovi, o požiaroch...
Viac >
Dňa 18. 4. sa v popoludňajších hodinách žiaci 4.A v rámci akcie Krajskej knižnice Žilina DNI DETSKEJ KNIHY zúčastnili besedy s Pavlom Weissom, známym spisovateľom a...
Viac >
Dňa 23. 4. 2018 žiaci štvrtých ročníkov navštívili Mincovňu v Kremnici, ktorá takmer sedem storočí nepretržite vyrába minciarske produkty, ktoré patria z hľadiska viacerých kritérií medzi špičku vo...
Viac >
Veselá angličtina je nesúťažná prehliadka tvorivých žiackych činností, ktoré sa rodia na hodinách angličtiny v 1.- 4. roč. ZŠ. Tento rok už po štvrtýkrát na ZŠ, Lichardova zorganizovali...
Viac >
Deň narcisov
10.5.2018
Spolu sme zmenili piatok 13.04. 2018 na lepší deň. Tento deň sa niesol v žltej farbe narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarného kvietku...
Viac >