Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Erasmus+
22.10.2018
Dňa 17. októbra 2018 od 10:00 – 13:00 sa žiaci našej školy v sprievode pedagógov zúčastnili podujatia: Project fair, prezentácie úspešných projektov podporených zo zdrojov EÚ v našom regióne....
Viac >
Naša škola sa zapojila do unikátneho environmentálneho programu Najbohatšie ekosystémy planéty Zem, ktorý sa venuje osvete, vzdelávaniu a výchove detí o význame svetovej divokej prírody, jej ohrozením a hlavne...
Viac >
Svoje brány v septembri otvorili aj žilinské kasárne. Žiaci 2., 3. a 4. ročníka tak mali možnosť vyskúšať si prekážkovú dráhu, hlásiť do vysielačky, oživovať a ošetriť zraneného, „...
Viac >
Biela pastelka 2018
10.10.2018
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala dňa 21.septembra 2018 celoslovenskú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom.V tento deň aj na našej škole dobrovoľníčky z 9. A...
Viac >
Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Má za úlohu nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu po celý rok...
Viac >
V septembri už druhýkrát deti zo školského klubu privítali na školskom dvore sanitnú službu. Pán zdravotník vysvetlil deťom čo všetko obsahuje "výstroj" v sanitke, na čo...
Viac >
V septembri sa žiaci štvrtého ročníka vybrali na exkurziu na futbalový štadión MŠK Žilina. Oboznámili sa nielen s históriou klubu, ale vyskúšali si aj sedadlá na tribúne. V šatni...
Viac >
Pohyb a zábavu sme preniesli aj medzi žiakov našej školy. Deti 3.A triedy strávili aktívne dopoludnie v bedmintonovej hale, kde si zahrali bedminton so svojimi spolužiakmi – kamarátmi. Veľkú...
Viac >