Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
sa uskutoční od 7.4.2021 do 9.4.2021 elektronickou formou. Prihlášku nájdete na www.zslichardova.sk na hlavnej stránke v ľavom paneli.Formulár na vyplnenie elektronickej prihlášky je sprístupnený 7.4.2021 od 14:00 hod. až...
Viac >
OZNAM
6.4.2021
Rozhodnutie zriaďovateľa Mesto Žilina k nástupu žiakov do základných škôl s účinnosťou od...
Viac >
OZNAM
15.3.2021
List primátora mesta rodičom....
Viac >
OZNAM
12.3.2021
Rozhodnutie zriaďovateľa s účinnosťou od 15.3.2021 o mimoriadnom prerušení prevádzky materských škôl a prerušení prezenčného vyučovania v základných školách....
Viac >
2% z dane
10.3.2021
Vážení rodičia a priatelia školy,pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!Vaším príspevkom umožníte deťom získavať kvalitnejšie vzdelanie, práve preto by sme vás chceli poprosiť o...
Viac >
OZNAM
3.3.2021
Vážení rodičia, z rozhodnutia primátora mesta Žilina, Petra Fiabáne, ostáva prezenčná forma vzdelávania v materských školách a základných školách na I. stupni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zachovaná v...
Viac >
OZNAM
26.2.2021
Oznamujeme, že od 26.2.2021 do 10.3.2021 (vrátane) budú žiaci 2.A v karanténe rozhodnutím RÚVZ v Žiline. Budú sa učiť dištančne z domu.Vedenie...
Viac >
Od 9. februára/utorok/ 2021 opätovne otvárame prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. stupňa. Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Bližšie informácie rodičom zašleme správou cez školský portál Edupage. ...
Viac >