Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Naša škola sa opäť zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tohtoročná téma bola výborná: „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice“. Našou partnerskou školou...
Viac >
V dňoch 26.10. až 4.11.2018 sa konala na Bratislavskom hrade pri príležitosti 100.výročia vzniku Česko-Slovenska, pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON...
Viac >
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok, ale je krásny aj podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď...
Viac >
V októbrovom týždni od 15.10.2018 do 19.10.2018 sa zapojili deti zo školského klubu do 6. ročníka celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle. V rámci projektu sme sa s...
Viac >
Pri príležitosti „Dňa školských knižníc“ sa aj v našej školskej knižnici (už tretí krát) konala beseda na tému „Vznik poštovej známky“. Dňa 29.10.2018 sa jej zúčastnili žiaci 4.A a...
Viac >
Dňa 29.10.2018 žiaci 1. stupňa zažili neobyčajnú vyučovaciu hodinu. Zavítala k nám sokoliarska skupina Falconarii, ktorá deťom priblížila život nočných a denných dravcov z našej prírody i zo zahraničia....
Viac >
Šarkaniáda 2018
29.10.2018
Aj v tomto roku sme si jedno jesenné popoludnie spríjemnili púšťaním šarkanov. 13.10. sa z kopca na Hájiku ozýval džavot detí z našej školy. Každý dúfal, že práve...
Viac >
Imatrikulácie 2018
29.10.2018
23.októbra 2018 prežívali prváčikovia svoj veľký deň. Už od septembra sú riadnymi žiakmi našej školy, no v tento deň boli počas slávnostnej imatrikulácie oficiálne prijatí do cechu žiackeho. Na...
Viac >