Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
Meno školy:Základná škola, Lichardova 24, Žilina
Adresa školy:Základná škola
Lichardova 24
010 01 Žilina
PhDr. Miroslava Gajdošováriaditeľka školy041/72 436 46
0910 985 319
riaditel@zslichardova.sk
Mgr. Daniela Bytčankovázástupca pre 1. stupeň0904 227 722zastupca1@zslichardova.sk
Mgr. Dáša Fechterovázástupca pre 2. stupeň0904 227 722zastupca2@zslichardova.sk
Jana Frátrikovátajomníčka041/72 436 34tajomnicka@zslichardova.sk
Mgr., Ing. Andrej Opálený, PhD.špeciálny pedagóg0904 227 722specialnypedagog@zslichardova.sk
Mgr. Mária Pilkovávýchovný poradca0904 227 722vychovnyporadca@zslichardova.sk
Helena Hruškovávedúca školskej jedálne041/72 446 78jedalen@zslichardova.sk