Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív

Priebežné výsledky bodovania tried

I. stupeň
1.A1. miesto30 bodov
2.A2. miesto29 bodov
2.B3. miesto28 bodov
3.C4. miesto27 bodov
4.A4. miesto27 bodov
4.B4. miesto27 bodov
1.B5. miesto26 bodov
3.A6. miesto25 bodov
4.C6. miesto25 bodov
1.C7. miesto24 bodov
3.B8. miesto21 bodov
2.C9. miesto17 bodov
II. stupeň
5.A1. miesto29 bodov
5.B2. miesto26 bodov
5.C2. miesto26 bodov
6.B2. miesto26 bodov
7.B3. miesto25 bodov
8.A3. miesto25 bodov
8.B3. miesto25 bodov
6.A4. miesto24 bodov
9.B4. miesto24 bodov
9.A5. miesto23 bodov
7.A6. miesto22 bodov