Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška

Estetizácia tried – konečné umiestnenie bodovania tried

I. stupeň
1.A1. miesto60 bodov
4.A2. miesto58 bodov
2.A3. miesto57 bodov
1.B4. miesto56 bodov
4.C5. miesto55 bodov
3.A6. miesto54 bodov
4.B6. miesto54 bodov
1.A7. miesto53 bodov
3.C8. miesto52 bodov
3.B9. miesto47 bodov
2.C10. miesto44 bodov
II. stupeň
5.A1. miesto56 bodov
5.C2. miesto54 bodov
5.B3. miesto53 bodov
7.B4. miesto52 bodov
9.B4. miesto52 bodov
9.A5. miesto51 bodov
6.B6. miesto49 bodov
6.A7. miesto48 bodov
8.B8. miesto45 bodov
7.A9. miesto44 bodov
Triedy umiestnené na prvých troch miestach budú ocenené peňažnou výhrou.