Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška

V školskom roku 2020/2021 sa neuskutočnilo celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl – Testovanie 9 – 2021 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka základných škôl - 2019/2020

Základné údaje MAT SJL
Priemerná percentuálna úspešnosť triedy 5.A 74,5% 68,8%
Priemerná percentuálna úspešnosť triedy 5.B 67,1% 66,8%
Priemerná percentuálna úspešnosť školy 70,9% 67,8%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer) 63,4% 64,8%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 7,5% 3%

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl - 2018/2019

Základné údaje MAT SJL
Priemerná percentuálna úspešnosť triedy 9.A 82,6% 75,8%
Priemerná percentuálna úspešnosť triedy 9.B 65,3% 64,7%
Priemerná percentuálna úspešnosť školy 73,80% 70,1%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer) 63,1% 62,3%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 10,7% 7,8%

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl

Základné údaje - Výsledky 2017/2018 MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy 73,40% 70,72%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer) 55,90% 63,00%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 17,5% 7,7%
Základné údaje - Výsledky 2016/2017 MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy 66,69% 66,97%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer) 56,40% 61,20%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 10,3% 5,7%
Základné údaje - Výsledky 2015/2016 MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy 58,00% 69,10%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer) 52,8% 62,6%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 5,2% 6,5%
Základné údaje - Výsledky 2014/2015 MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy 58,60% 63,28%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer) 52,68% 62,58%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 5,92% 0,70%
Základné údaje - Výsledky 2013/2014 MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy 64,56% 72,78%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer) 54,67% 62,00%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 9,89% 10,78%
Základné údaje - Výsledky 2012/2013 MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy 73,61% 71,00%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer) 60,07% 67,51%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 13,54% 3,49%

Milí rodičia, žiaci, priatelia našej školy,


v školskom roku 2018/2019 pokračuje celoplošné certifikačné testovanie deviatakov - TESTOVANIE 9 a testovanie piatakov - TESTOVANIE 5, z matematiky a slovenského jazyka. Postupne sa stalo organizačnou súčasťou ich vzdelávacej práce ako jedno z kritérií pre prijatie žiaka na štúdium.

Budeme starostlivo pokračovať v tradičných aktivitách týkajúcich sa testovania:
  • zaraďovať cvičné monitory,
  • upozorňovať na najčastejšie vyskytujúce sa chyby,
  • radami, ako pristupovať k riešeniu testov,
  • individuálnym prístupom k žiakom podľa potreby.

Každoročne sa tešíme z úspechov našich žiakov a ich splnené vysnívané životné smerovanie nás motivuje k neustálemu skvalitňovaniu výchovno – vzdelávacej práce.