Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív

V školskom roku 2018/2019 sa uskutoční:

  • dňa 03. apríla 2019 (streda) celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl – Testovanie 9 – 2019 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnilo:

  • dňa 21. novembra 2018 ( streda ) celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl – Testovanie 5 – 2018 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka základných škôl - 2018/2019

Základné údaje MAT SJL
Priemerná percentuálna úspešnosť triedy 5.A 73,3% 69,1%
Priemerná percentuálna úspešnosť triedy 5.B 72,6% 71,9%
Priemerná percentuálna úspešnosť triedy 5.C 67,6% 70,0%
Priemerná percentuálna úspešnosť školy 71,6% 70,5%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer) 59,3% 58,4%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 12,3% 12,1%

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl - 2017/2018

Základné údaje MAT SJL
Priemerná percentuálna úspešnosť triedy 9.A 73,40% 70,72%
Priemerná percentuálna úspešnosť školy 73,40% 70,72%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer) 55,90% 63,00%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 17,50% 7,70%

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl

Základné údaje - Výsledky 2016/2017 MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy 66,69% 66,97%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer) 56,40% 61,20%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 10,3% 5,7%
Základné údaje - Výsledky 2015/2016 MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy 58,00% 69,10%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer) 52,8% 62,6%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 5,2% 6,5%
Základné údaje - Výsledky 2014/2015 MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy 58,60% 63,28%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer) 52,68% 62,58%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 5,92% 0,70%
Základné údaje - Výsledky 2013/2014 MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy 64,56% 72,78%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer) 54,67% 62,00%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 9,89% 10,78%
Základné údaje - Výsledky 2012/2013 MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy 73,61% 71,00%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer) 60,07% 67,51%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 13,54% 3,49%

Milí rodičia, žiaci, priatelia našej školy,


v školskom roku 2018/2019 pokračuje celoplošné certifikačné testovanie deviatakov - TESTOVANIE 9 a testovanie piatakov - TESTOVANIE 5, z matematiky a slovenského jazyka. Postupne sa stalo organizačnou súčasťou ich vzdelávacej práce ako jedno z kritérií pre prijatie žiaka na štúdium.

Budeme starostlivo pokračovať v tradičných aktivitách týkajúcich sa testovania:
  • zaraďovať cvičné monitory,
  • upozorňovať na najčastejšie vyskytujúce sa chyby,
  • radami, ako pristupovať k riešeniu testov,
  • individuálnym prístupom k žiakom podľa potreby.

Každoročne sa tešíme z úspechov našich žiakov a ich splnené vysnívané životné smerovanie nás motivuje k neustálemu skvalitňovaniu výchovno – vzdelávacej práce.