Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška

Miesto pobytu - Penzión Limba Donovaly

Termín: 04.2.2019 - 08.2.2019

Program lyžiarskeho výcviku

 Denný režim.

  7,00                     Budíček

  7,15 –  7,30        Ranné prebúdzanie sa - rozcvička

  7,30     7,45        Osobná hygiena, úprava izieb

 

 7,45 -    8,15         Raňajky

 8,15 -    8,45         Príprava na odchod, výstroj, oblečenie, nástup

 8,45  -   9,00         Presun na svah

 9,00  -   9,15         Príprava (obúvanie)  

 9,15  -  11,15        Lyžiarsky výcvik na svahu (podľa rozdelenia učiva)

11,15 -  11,30        Prezúvanie

11,30 -  11,45        Presun – príchod na chatu

11,45 -  12,00        Prezliekanie, sušenie

 

12,00 – 12,30        Obed

12,30 -  13,30        Popoludňajší odpočinok

13,30 -  13,45        Príprava na odchod, výstroj, oblečenie, nástup

13,45  - 14,00        Presun na svah

14,00  - 14,15        Prezúvanie

14,15  - 16,00        Lyžiarsky výcvik (podľa rozdelenia učiva )

16,15  - 16,30        Prezúvanie

16,30  - 16,45        Presun – príchod na chatu

16,45  - 17,30        Prezliekanie, sušenie, osobná hygiena

17,30  - 18,00        Oddych, príprava na večeru a spoločenský program

 

18,00 -  18,30        Večera

18,30 -  19,00        Vyhodnotenie dňa

19,00 -  21.30        Spoločný program (podľa týždenného programu )

 

21,30 -  21,45           Osobná hygiena

22,00                        Večierka nočný pokoj