Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
Aj napriek koronakríze a rôznym pandemickým opatreniam sa v našej škole uskutočnilo 15.10.2021 školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnilo sa na ňom 8 žiakov z 9. ročníka, siedmi...
Viac >
Slovenčina, prečo máš toľko nežných krás,že vždy ako potôčik zažblnkoceš v nás?Umelecký prednes poézie a prózy má už svoju dlhoročnú tradíciu. Posledný školský rok bol však aj v tomto...
Viac >