Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
Problémy Afriky
13.11.2021
Žiaci 6. ročníka sa venovali v rámci projektového vyučovania problémom Afriky. Ako prvé spomenuli veľkú chudobu, hladovanie ľudí, choroby a rasizmus. Pre veľké množstvo etník, kmeňov a diverzie...
Viac >
Austrália je najmenší kontinent na Zemi. Žiaci 9.ročníka opisovali jednotlivé mestá v Austrálskom zväze. Jej najväčšie mesto je Sydney a hlavné mesto je Canberra. Každé mesto má svoju...
Viac >
Model sopky
13.11.2021
Na hodinách geografie a biológie vytvárali žiaci 9.ročníka sopku. Využívame medzipredmetové vzťahy. Pri téme sopečná a magmatická činnosť sa žiaci oboznámili, čo tvorí samotnú sopku a následky...
Viac >