Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
Vlastnosti tekutín
14.11.2021
Žiaci 6.ročníka na hodinách fyziky prezentovali projekt z tematického celku KVAPALINY a PLYNY na tému VLASTNOSTI TEKUTÍN. Predviedli model technického zariadenia na demonštrovanie niektorej z vlastností...
Viac >
Dňa 17.03.2021 sa uskutočnil online 62.ročník OK FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY1. miesto obsadil žiak 9.B triedy Samuel VavákG R A T U L U J E M E ! ! !Mgr....
Viac >