Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Dôkazom toho, že naša škola nezanedbáva ani protidrogovú prevenciu, bola beseda s členmi žilinského Klubu abstinentov, ktorá sa uskutočnila dňa 10.10.2017 v priestoroch školy. Žiaci 8. a 9. ročníka...
Viac >