Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Dňa 28.mája 2018 sa v priestoroch Centra voľného času na Kuzmányho ulici v Žiline konal 21. ročník obľúbenej súťaže o históriinášho mesta Poznaj svoje mesto. Súťažiaci si najprv overili...
Viac >
Príbeh zachránených židovských detí rehoľnými sestrami Rádu sv. Vincenta v Žiline spoznávali žiaci 9. ročníka na dejepisnej vychádzke s p. uč. Višňovskou dňa 18.5.2018. Sestričky – vincentky ukrývali počas...
Viac >
Dňa 15. 2. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline. Našu školu reprezentovali 5 žiaci v kategórii D, E a F. Žiačka...
Viac >
Dňa 24. 11. 2017 boli žiaci 9. A triedy na dejepisnej vychádzke v centre nášho mesta. Spolu s p. uč. Višňovskou si pozreli Bacherovu vilu – jedno z dvoch...
Viac >
Žiaci 5. ročníkav rámci projektu Pramene – zdroj poznania minulosti spoznávali rôzne druhy prameňov, s ktorými pracujú historici. Učili sa triediť jednotlivé pramene na hmotné, písomnéa obrazové. Tvorili vlastné...
Viac >