Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
Žiaci 9.ročníka na hodinách chémie prezentovali projekty z tematického celku UHĽOVODÍKY . Témy projektov boli Ropa a produkty z nej a Klimatické zmeny. Podrobnejšie rozobrali, aký prínos...
Viac >
Chémia v kuchyni
13.11.2021
Chemické reakcie nie sú len nebezpečné, môžu byť príjemné a dokonca „osviežujúce“. Neveríš? Vyskúšaj to a priprav si aj ty vlastnú šumienku!Šumienky pripravovali žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka. Žiaci...
Viac >
Dňa 12.03.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády dištančnou formou. ...
Viac >