Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Aj tento školský rok sa naši prváčikovia z 1. A zúčastnili tvorivých dielní na tému „Rozlúčka s jeseňou“, na ktoré ich pozvali pani učiteľky a deti z MŠ...
Viac >
Naša škola sa opäť zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tohtoročná téma bola výborná: „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice“. Našou partnerskou školou...
Viac >
Pri príležitosti „Dňa školských knižníc“ sa aj v našej školskej knižnici (už tretí krát) konala beseda na tému „Vznik poštovej známky“. Dňa 29.10.2018 sa jej zúčastnili žiaci 4.A a...
Viac >
Dňa 29.10.2018 žiaci 1. stupňa zažili neobyčajnú vyučovaciu hodinu. Zavítala k nám sokoliarska skupina Falconarii, ktorá deťom priblížila život nočných a denných dravcov z našej prírody i zo zahraničia....
Viac >
Šarkaniáda 2018
29.10.2018
Aj v tomto roku sme si jedno jesenné popoludnie spríjemnili púšťaním šarkanov. 13.10. sa z kopca na Hájiku ozýval džavot detí z našej školy. Každý dúfal, že práve...
Viac >