Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
História inak
21.11.2021
V piatok,12. 11. 2021 o 12,45 h., žiaci 7. A triedy prezentovali svoju projektovú činnosť netradičným divadelným predstavením s názvom PRIVILÉGIUM Pro Slavis. Aktivitu na projekte, podvedením pedagóga...
Viac >
Aj napriek koronakríze a rôznym pandemickým opatreniam sa v našej škole uskutočnilo 15.10.2021 školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnilo sa na ňom 8 žiakov z 9. ročníka, siedmi...
Viac >
iBobor
21.11.2021
Najúspešnejší žiaci boli: v kategórii BENJAMÍN: 1. Petra Habrunová zo 6. B2. Sabina Šimčeková zo 7.A3. Peter Markovič zo 6.C4. Lukáš Mastalič zo 6.B5. Dávid Kindernay zo 6.C V...
Viac >
Dňa 4. 11. 2021 sme sa spolu s pani učiteľkou výtvarnej výchovy Martinou Deketovou zúčastnili projektu EDUpointu v Rosenfeldovom paláci v Žiline. Svoje poznatky zo školenia...
Viac >
Vlastnosti tekutín
14.11.2021
Žiaci 6.ročníka na hodinách fyziky prezentovali projekt z tematického celku KVAPALINY a PLYNY na tému VLASTNOSTI TEKUTÍN. Predviedli model technického zariadenia na demonštrovanie niektorej z vlastností...
Viac >