Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Dňa 8.6.2018 žiaci prvých ročníkov strávili interaktívne dopoludnie na Budatínskom hrade. Spolu s odbornými pracovníkmi navštívili miesta, kde sa bežný návštevník nedostane. Preskúmali depozitáre, vyskúšali si prácu historika, lektora,...
Viac >
Dňa 28.mája 2018 sa v priestoroch Centra voľného času na Kuzmányho ulici v Žiline konal 21. ročník obľúbenej súťaže o históriinášho mesta Poznaj svoje mesto. Súťažiaci si najprv overili...
Viac >
Príbeh zachránených židovských detí rehoľnými sestrami Rádu sv. Vincenta v Žiline spoznávali žiaci 9. ročníka na dejepisnej vychádzke s p. uč. Višňovskou dňa 18.5.2018. Sestričky – vincentky ukrývali počas...
Viac >
Projekt „ Čítajme si“ vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a poukázať na význam detskej literatúry. Realizuje sa 6 –hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého...
Viac >
Dopravná výchova sa stala súčasťou výchovy a vzdelávania našich žiakov. Pravidelne deti 1. stupňa absolvujú raz ročne výučbu na dopravnom ihrisku na Vlčincoch. Za prítomnosti príslušníka Mestskej polície sa...
Viac >